Griep is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen. De meeste mensen hebben milde klachten als ze de griep hebben. Sommige mensen lopen meer risico om ernstig ziek te worden door de griep.

De jaarlijkse griepprik verkleint de kans op griep. Griep kan voor mensen met specifieke medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder ernstige gevolgen hebben. Als u tot deze groep behoort, krijgt u het advies om een griepprik te halen.

De griepprik biedt niet altijd bescherming tegen griep. Als u na de griepprik toch griep krijgt zal de griep milder verlopen en de kans op complicaties, zoals een longontsteking, kleiner zijn.