De dokter maakt, wanneer dit nodig is, huisbezoeken. Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. Deze visites zullen meestal in de middag plaatsvinden. Soms vragen wij u toch naar de praktijk te komen aangezien er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling.