Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij
op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en
onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing
van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.
De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de
klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van
het SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer: 0880229190

Als u er met uw huisarts en met de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u
een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke
commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiƫnten en uit leden
namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die
ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in
de wachtkamer en op www.skge.nl