Een verwijsbriefje wordt uitgeschreven door de huisarts. De eerste keer dat u er om vraagt, zal dit altijd in overleg met de huisarts gaan tijdens het reguliere spreekuur of via een telefonisch consult.